Glass EDU

Telefon:

+420725888927

Email:

kancelar@sazovsky.cz

Nejnovější přednášky a dokumenty

Rozšiřte si svou členskou sekci o další know-how


Vizuální kvalita zasklení oken a dveří
Metodický pokyn pro předávání / přejímání zasklení oken a dveří. Povinná součást vašich nabídek a smluv.
-50%
Glass Arena - 10/2018
Jednodenní workshop určený firmám, které mají zkušené odborníky a požadují být neustále v konverzaci s uznávanými experty na stavební sklo. Cena je včetně DPH.
-50%
Glass Arena - 09/2018
Jednodenní workshop určený firmám, které mají zkušené odborníky a požadují být neustále v konverzaci s uznávanými experty na stavební sklo. Cena je včetně DPH.
-50%
Glass Arena - 08/2018
Jednodenní workshop určený firmám, které mají zkušené odborníky a požadují být neustále v konverzaci s uznávanými experty na stavební sklo. Cena je včetně DPH.
-10%
Glass Arena - 04/2018
Jednodenní workshop určený firmám, které mají zkušené odborníky a požadují být neustále v konverzaci s uznávanými experty na stavební sklo. Cena je uvedena včetně DPH.
Glass Arena - 03/2018
Jednodenní workshop určený firmám, které mají zkušené odborníky a požadují být neustále v konverzaci s uznávanými experty na stavební sklo. Cena je včetně DPH.
Glass Arena - 02/2018
Jednodenní workshop určený firmám, které mají zkušené odborníky a požadují být neustále v konverzaci s uznávanými experty na stavební sklo. Cena je včetně DPH.
Požadavky na sklo pro výtahové šachty a klece
Výtahové šachty, šachetní a klecové dveře, stěny podlaha a strop klece výtahu ze skla musí splňovat normové požadavky nové normy ČSN EN 81-20. V dokumentu si přečtete, které to jsou.
Požadavky na skleněné příčky
Skleněné příčky musí být bezpečnostní a splňovat požadavky norem ČSN EN 1991-1, ČSN 743305, ETAG 003. Přečtěte si informace a požadavky na prosklené stěny.
Pochozí a částečně pochozí skla
Požadavky na pochozí skla a částečně pochozí skla podle nejnovějších znalostí inspirované německou normou DIN 18008. Užitečný pro každého projektanta a dodavatele skleněné podlahy (*.docx).
  • 1
  • 2