Architectural Glass Arena

1 denní firemní workshop pro zkušené odborníky

Online příprava před workshopem, intenzivní den plný odborné diskuze, epistemologický / teoretický model vzdělávání.

Co je Architectural Glass Arena

Účast na workshopu Architectural Glass Arena vyžaduje od účastníků, aby byli ochotni objevovat nové myšlenky a nechali svou mysl otevřenou bez kritického myšlení, aby mohli rozšířit svou pojmovou mřížku, přes kterou chápou, vidí a jednají při své odborné praxi v oboru skla ve stavebnictví. Účastníci se musí připravit a využít příležitosti klást otázky a získat profesionální mentoring.

Workshop Architectural Glass Arena využívá epistemologického / teoretického modelu vzdělávání dospělých. Poskytuje účastníkům příležitost naučit se styly a postupy práce uznávaných expertů na stavební sklo. Tato metoda je popisnou metodou tzv. „z hlediště“. Jedná se o vzdělávání lidí a výuku znalostí o skle ve stavebnictví z pohledu třetí osoby.

Účastníkům jsou prezentovány poznatky o skle ve stavebnictví a očekává se od nich, že po skončení si budou přednášené poznatky pamatovat a sami zjistí, jak je aplikovat při každodenních situacích.

Co vám workshop Architectural Glass Arena nabízí:

 • Mentoring s uznávaným odborníkem na stavební sklo.
 • Názory a myšlenky experta na stavební sklo s praxí 10 let v oboru.
 • Budete nuceni vynaložit intelektuální úsilí k objevení nových pohledů na danou problematiku.
 • Získáte ucelený pohled a souhrn poznatků experta na sklo.
 • Získáte odpovědi na otázky přes pojmovou mřížku expertů na sklo.
 • Budete jen vědět, co a jak, ale neznamená to, že to budete umět aplikovat.
 • Posunete vnímání skla a celé problematiky o další stupeň dál.
 • Účastníci uslyší a uvidí, jak přirozeně a lidsky reagovat na dotazy zákazníků.

Průběh Architectural Glass Areny

Celý workshop je vždy předem konzultován s vedením a účastnici si ho sami vytvářejí. Stanoví se cíle a očekávání a vyhodnotí se celkový přínos a posun účastníků. Před workshopem probíhá online vzdělávání základní teorie o skle, podle zvolených témat.

 • 1
  Spolu: Dohodnutí termínu, místa a uzavření dohody.
 • 2
  Vy: Vyplnění online dotazníku všech účastníků, kterým se definují základní témata a jejich lingvistické úrovně.
 • 3
  Spolu: Definice náročnosti konverzační domény.
 • 4
  Vy: Online trénink, jako příprava na daná témata, aby se sjednotila jazyková doména. Každý účastník dostane přístup do členské online sekce, kde jsou jednotlivé video přednášky, ve kterých se vysvětluje teorii a odborné názvosloví.
 • 5
  My: příprava na Glass Arenu podle zvolených témat a klíčových dotazů.
 • 6
  My: vedení workshopu Glass Arena.
 • 7
  Spolu: vyhodnocení přínosu a doporučené pokračování nebo doplnění chybějících odpovědí.
 • 8
  Spolu: případné webináře nebo doplňující online kurzy, či přednášky pro udržení pravidelné konverzace.
 • 9
  Individuálně: rozšíření online sbírky přednášek, kurzů a ebooků, které lze využívat pro své zaměstnance ve firmě. Můžete své zaměstnance pravidelně vzdělávat a můžete to dělat odkudkoliv a kdykoliv na to budete mýt čas. Nový zaměstnanci mohou získat přístup know-how o stavebním skle z praxe experta na sklo.

Kdo je Miroslav Sázovský

Od roku 2006 se věnuji plochému sklu jak ve stavebnictví, v dopravních prostředcích, tak i v elektronice. Specializuji se na návrh zasklení, který bude funkční, bezpečné a bude mít ekonomicky udržitelnou životnost. Provádím numerické 3D simulace návrhu tloušťky skla, díky kterým vám mohu vylepšit složení nebo odhalit jeho slabiny a předejít prasknutí nebo rychlému stárnutí. Mou vášní a koníčkem je diagnostika poruch a vad skla, kde pomocí lomové mechaniky, fraktografie a teorie šíření lomů ve skle odhaluji přečiny vzniku. Pomůžu vám vyřešit reklamace a návrh skla.