Články autora

Miroslav Sázovský

Od roku 2006 se věnuji plochému sklu jak ve stavebnictví, v dopravních prostředcích, tak i v elektronice. Specializuji se na návrh zasklení, který bude funkční, bezpečné a bude mít ekonomicky udržitelnou životnost. Provádím numerické 3D simulace návrhu tloušťky skla, díky kterým vám mohu vylepšit složení nebo odhalit jeho slabiny a předejít prasknutí nebo rychlému stárnutí. Mou vášní a koníčkem je diagnostika poruch a vad skla, kde pomocí lomové mechaniky, fraktografie a teorie šíření lomů ve skle odhaluji přečiny vzniku. Pomůžu vám vyřešit reklamace a návrh skla.

Nová norma na izolační skla ČSN EN 1279-1 (únor 2019)

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1279-1 z listopadu 2004. Norma přináší méně přísnější požadavky na vizuální kvalitu izolačního skla a nový postup hodnocení kvality. Bohužel norma je vydána v anglickém jazyce a zatím není její český překlad. Hlavní změny v normě jsou v těchto částech (originální text v angličtině): Example of system descriptions was added; Annex B: examples of IGU systems were...

Co je izolační sklo

Izolační sklo je stavební výrobek stávající se nejméně ze dvou tabulí skla, oddělených jedním nebo více distančními rámy, hermeticky utěsněnými podél obvodu, mechanicky stálý a trvanlivý. Dutina izolačního skla vymezuje prostor mezi tabulemi izolačního skla. Tato dutina se v současnosti plní inertním plynem – argonem. Distanční rám je prvek, který je určený k oddělení tabulí a nastavení šířky dutiny podél...

Odolnost skleněných dveří a zasklených dveří

Odolnost vnitřních dveří se sklem nebo ze skla proti nárazu

Každým dnem vyjde nová norma ČSN EN 14351-2:2018 Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 2: Vnitřní dveře, ve které je definice požadavků na odolnost vnitřních skleněných dveří nebo dveří se sklem proti nárazu. Oficiální termín: 30.4.2019 vydána jako ČSN EN, vyhlášena v OJ EU harmonizovanou. Odolnost skleněných dveří proti nárazu Norma definuje...

Cena vrstveného skla

Každé sklenářství má své vlastní ceníky a svou cenovou strategii, proto následující ceník za vrstvené sklo považujte za orientační. Tyto ceny poskytují sklenářství jejich zákazníkům a mohou se lišit řádově v desítkách %. Cena vrstveného skla se liší od množství, tvarů, typu a složení skla. Cena vrstveného skla s PVB folií Základní ceník pro dvouvrstvé vrstvené a vrstvené bezpečnostní sklo vyrobené podle ČSN...

Příčiny samovolné exploze tepelně tvrzeného skla

Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo (kalené sklo) může samovolně explodovat. Toto zjištění je pro některé majitele překrásných interiérů, kde mají mnoho skla šokující zprávou. V článku vám odhalím nejčastější příčiny a jak jim předejít. Celosvětově jsou některá skla uznávaná jako bezpečnostní a mají ve svém názvu toto slovíčko i uvedené: Tepelně tvrzené bezpečnostní sodnovápenatokřemičité sklo ČSN EN 12150 Vrstvené bezpečnostní...

Požární odolnost skla ochranného zábradlí

Kdy je zapotřebí, aby sklo mělo zkoušku nebo certifikát dle platné požární normy na druh konstrukce s odolností DP1 (podle starého značení D1)? Nejlepší bude vám to vysvětlit na příkladu z praxe, kdy se mě klient ptal, abych mu poradil, jak má jednat se zákazníkem a co by měl dělat, aby mu mohl pomoci. Dotaz zákazníka: Pane Sázovský, prosím o konzultaci...

Nový dokument – Markýzy a přístřešky

Jednou z nejčastějších chyb se kterou se na stavbách potkávám je nedostatečná definice požadavků a očekávání, co má splňovat markýza a přístřešek. Díky tomu dochází k významným chybám, které vedou často k předčasným opravám nebo rekonstrukcím do 2 let od montáže. Dokument: Požadavky na markýzy a přístřešky ze skla a se sklem obsahuje informace, názory a myšlenky, jak navrhovat markýzy a přístřešky ze skla a se sklem. Uvádím...

Jak (ne)lepit sklo pomocí silikonu na nosný rám

Lepení skla pomocí silikonu na nosný rám se čím dál tím víc v praxi využívá pro všechny různé aplikace. Díky pravidelným návštěvám staveb, kde jsem zvaný jako expert na problematiku poruch a vad skla, vidím chyby, kterých se dodavatelé a jejich montážníci dopouštějí. Podmínky správného lepení skla pomocí silikonu na nosný rám Montáž strukturálně lepených skleněných výplní lze provádět jen za podmínky,...

Rázová zkouška podle ČSN 743305

ČSN 743305 (2017) vs. STN 743305 (2014)

Česká norma ČSN 743305 (2017) – Ochranná zábradlí popisující způsob navrhování ochranného zábradlí je zatím jednou z nejlépe propracovanou normou na navrhování zábradlí v Evropě. Její znění je inspirováno předpisy a normami z většiny Evropských států, jako je například Belgie, Německo, Švýcarsko, Rakousko, Francie. Navíc obsahuje velké množství užitečných informací, na kterých spolupracovali experti a odborníci z oboru. Zde se musí říct, že...

Minimální sklon skla a doporučený sklon skla a zasklení přístřešku, markýz a světlíků

Jaký je minimální sklon skla, zasklení a skleněných přístřešků, markýz, světlíků nebo střešních oken? Na tuto otázku se mě pravidelně ptají lidí z různých oborů. Nebudu zdlouhavě rozepisovat normové požadavky a výsledky studií, ale půjdu rovnou k věci. Jaký je nejmenší sklon skla pro odtok vody Nejmenší sklon vodorovné plochy musí být minimálně 1°, avšak tento sklon pro sklo nedoporučuji....