Články autora

Miroslav Sázovský

Od roku 2006 se věnuji plochému sklu jak ve stavebnictví, v dopravních prostředcích, tak i v elektronice. Specializuji se na návrh zasklení, který bude funkční, bezpečné a bude mít ekonomicky udržitelnou životnost. Provádím numerické 3D simulace návrhu tloušťky skla, díky kterým vám mohu vylepšit složení nebo odhalit jeho slabiny a předejít prasknutí nebo rychlému stárnutí. Mou vášní a koníčkem je diagnostika poruch a vad skla, kde pomocí lomové mechaniky, fraktografie a teorie šíření lomů ve skle odhaluji přečiny vzniku. Pomůžu vám vyřešit reklamace a návrh skla.

Zatížení větrem – skleněná markýza – sání a tlak větru

Ve své praxi specialisty na stavební sklo se pravidelně zabývám navrhování skleněných markýz. Skleněná markýza se musí navrhnout nejen na účinky zatížení, která jsou definována normou ČSN EN 1991-1, ale i na jiná zatížení, o kterých píši v dokumentu Požadavky na markýzy a přístřešky ze skle nebo se sklem. V tomto textu se věnuji jen účinkům zatížení tlakem a sání větru, které jsou definovány...

Nový dokument – Teplotní šok skla

Takto detailní dokument o riziku praskání vlivem rozdílu teplot na hraně a v ploše skla nebyl ještě napsaný. Spojil jsem základní znalosti a všeobecné poučky výrobců o tepelném šoku skla s mou praxí od roku 2006, abych sestavil dokument Teplotní šok skla, který se bude neustále zvětšovat a vy budete mít přístup ke galerii poruch způsobených teplotním šokem. Jak v praxi vypadá teplotní...

Jak se vypočítá hmotnost skla

Hmotnost skla se počítá na základě jeho měrné objemové hmotnosti, která je 2500 kg/m3. Proto hmotnost jedné tabule skla o rozměru 1 x 1 m a tloušťce 1 mm je 2,5 kg. Při výpočtu hmotnosti drátoskla, je potřeba na každý 1 m2 skla připočítat 0,75 kg (hmotnost drátu na 1m2). Jak na hmotnost skla Na stavbu se bude dodávat trojsklo o velikosti 5 x...

Nový dokument – Metodický pokyn pro předání zasklení oken a dveří

Sestavil jsem speciální dokument pro developery, dodavatel oken a dveří, který vám pomůže při předávání zasklení oken a dveří. tento dokument by měl být povinnou součástí vašich nabídek nebo smluvních podmínek, aby vaši klienti věděli, co znamená vizuálně kvalitní zasklení oken a dveří a mohli se spolehnout na to, že dodržíte své slovo.

Nový dokument – Požadavky na skleněné výtahy

Rozšiřte svou členskou sekci o další z užitečný 11 str. *.doc dokument – Požadavky na skleněné komponenty výtahových šachet a klecí. Dokument jsme sestavoval na na základě normy ČSN EN 81-20, která platí od 08/2017 a na základě zkušeností z konzultací s klienty.

Nový dokument – Požadavky na skleněné příčky

Skleněné příčky – nenosné prosklené stěny jsou často navrhovány bez jakýchkoliv požadavků a vytváření konverzace s klientem, na kterou se všichni mohou spolehnout a která vytváří transparentní a předvídatelný vztah. Rozšiřte svou členskou sekci o další z užitečný 16 str. *.pdf dokument – Požadavky na skleněné příčky (nenosné skleněné stěny), který je vytvořen na základě mé dlouholeté praxe specialisty na sklo. Dokument jsme sestavoval na základě...

Aktualizace – Nová norma ČSN 743305 v1.1

Aktualizoval jsem dokument: Nová norma ČSN 743305 V1.1.pdf. Na straně 15 byla vložena tabulka č. 3 – Nejmenší dovolená výška zábradlí. Pokud vám něco v dokumentu chybí nebo vás napadlo, že by bylo dobré doplnit, tak neváhejte napsat na kancelar@sazovsky.cz a rád dokument doplním a aktualizuji. Tvořím to pro všechny lidi z našeho oboru, aby nám to pomáhalo a zjednodušovalo práci.

Nový dokument – Pochozí skla

Sestavil jsem nový dokument s požadavky na pochozí skla a částečně pochozí skla inspirovaný normou DIN 18008. Tento dokument nabízí informace, které by měl každý projektant definovat ve svých projektech při výběru dodavatele. Ušetřete si práci a využijte tohoto dokumentu, který vychází z mé praxe.