Aktualizace a novinky na webu GlassEDU

Každý dokument je neustále zdokonalován a doplňován o požadavky čtenářů.


Odolnost skleněných dveří a zasklených dveří

Odolnost vnitřních dveří se sklem nebo ze skla proti nárazu

Každým dnem vyjde nová norma ČSN EN 14351-2:2018 Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 2: Vnitřní dveře, ve které je definice požadavků na odolnost vnitřních skleněných dveří nebo dveří se sklem proti nárazu. Oficiální termín: 30.4.2019 vydána jako ČSN EN, vyhlášena v OJ EU harmonizovanou. Odolnost skleněných dveří proti nárazu Norma definuje...

Cena vrstveného skla

Každé sklenářství má své vlastní ceníky a svou cenovou strategii, proto následující ceník za vrstvené sklo považujte za orientační. Tyto ceny poskytují sklenářství jejich zákazníkům a mohou se lišit řádově v desítkách %. Cena vrstveného skla se liší od množství, tvarů, typu a složení skla. Cena vrstveného skla s PVB folií Základní ceník pro dvouvrstvé vrstvené a vrstvené bezpečnostní sklo vyrobené podle ČSN...

Příčiny samovolné exploze tepelně tvrzeného skla

Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo (kalené sklo) může samovolně explodovat. Toto zjištění je pro některé majitele překrásných interiérů, kde mají mnoho skla šokující zprávou. V článku vám odhalím nejčastější příčiny a jak jim předejít. Celosvětově jsou některá skla uznávaná jako bezpečnostní a mají ve svém názvu toto slovíčko i uvedené: Tepelně tvrzené bezpečnostní sodnovápenatokřemičité sklo ČSN EN 12150 Vrstvené bezpečnostní...

Požární odolnost skla ochranného zábradlí

Kdy je zapotřebí, aby sklo mělo zkoušku nebo certifikát dle platné požární normy na druh konstrukce s odolností DP1 (podle starého značení D1)? Nejlepší bude vám to vysvětlit na příkladu z praxe, kdy se mě klient ptal, abych mu poradil, jak má jednat se zákazníkem a co by měl dělat, aby mu mohl pomoci. Dotaz zákazníka: Pane Sázovský, prosím o konzultaci...

Nový dokument – Markýzy a přístřešky

Jednou z nejčastějších chyb se kterou se na stavbách potkávám je nedostatečná definice požadavků a očekávání, co má splňovat markýza a přístřešek. Díky tomu dochází k významným chybám, které vedou často k předčasným opravám nebo rekonstrukcím do 2 let od montáže. Dokument: Požadavky na markýzy a přístřešky ze skla a se sklem obsahuje informace, názory a myšlenky, jak navrhovat markýzy a přístřešky ze skla a se sklem. Uvádím...

Jak (ne)lepit sklo pomocí silikonu na nosný rám

Lepení skla pomocí silikonu na nosný rám se čím dál tím víc v praxi využívá pro všechny různé aplikace. Díky pravidelným návštěvám staveb, kde jsem zvaný jako expert na problematiku poruch a vad skla, vidím chyby, kterých se dodavatelé a jejich montážníci dopouštějí. Podmínky správného lepení skla pomocí silikonu na nosný rám Montáž strukturálně lepených skleněných výplní lze provádět jen za podmínky,...

Rázová zkouška podle ČSN 743305

ČSN 743305 (2017) vs. STN 743305 (2014)

Česká norma ČSN 743305 (2017) – Ochranná zábradlí popisující způsob navrhování ochranného zábradlí je zatím jednou z nejlépe propracovanou normou na navrhování zábradlí v Evropě. Její znění je inspirováno předpisy a normami z většiny Evropských států, jako je například Belgie, Německo, Švýcarsko, Rakousko, Francie. Navíc obsahuje velké množství užitečných informací, na kterých spolupracovali experti a odborníci z oboru. Zde se musí říct, že...

Minimální sklon skla a doporučený sklon skla a zasklení přístřešku, markýz a světlíků

Jaký je minimální sklon skla, zasklení a skleněných přístřešků, markýz, světlíků nebo střešních oken? Na tuto otázku se mě pravidelně ptají lidí z různých oborů. Nebudu zdlouhavě rozepisovat normové požadavky a výsledky studií, ale půjdu rovnou k věci. Jaký je nejmenší sklon skla pro odtok vody Nejmenší sklon vodorovné plochy musí být minimálně 1°, avšak tento sklon pro sklo nedoporučuji....

Zatížení větrem – skleněná markýza – sání a tlak větru

Ve své praxi specialisty na stavební sklo se pravidelně zabývám navrhování skleněných markýz. Skleněná markýza se musí navrhnout nejen na účinky zatížení, která jsou definována normou ČSN EN 1991-1, ale i na jiná zatížení, o kterých píši v dokumentu Požadavky na markýzy a přístřešky ze skle nebo se sklem. V tomto textu se věnuji jen účinkům zatížení tlakem a sání větru, které jsou definovány...

Nový dokument – Teplotní šok skla

Takto detailní dokument o riziku praskání vlivem rozdílu teplot na hraně a v ploše skla nebyl ještě napsaný. Spojil jsem základní znalosti a všeobecné poučky výrobců o tepelném šoku skla s mou praxí od roku 2006, abych sestavil dokument Teplotní šok skla, který se bude neustále zvětšovat a vy budete mít přístup ke galerii poruch způsobených teplotním šokem. Jak v praxi vypadá teplotní...