Co je izolační sklo

Izolační sklo je stavební výrobek stávající se nejméně ze dvou tabulí skla, oddělených jedním nebo více distančními rámy, hermeticky utěsněnými podél obvodu, mechanicky stálý a trvanlivý. Dutina izolačního skla vymezuje prostor mezi tabulemi izolačního skla. Tato dutina se v současnosti plní inertním plynem – argonem.

Distanční rám je prvek, který je určený k oddělení tabulí a nastavení šířky dutiny podél okraje izolačního skla. V dutině distančního rámu je zpravidla vysoušedlo, což je výrobek určený ke snížení parciálního tlaku vodní páry uvnitř izolačního skla.

Distanční rám je spojen se sklem pomocí speciálních tmelů nebo silikonů.

Od roku 2006 se věnuji plochému sklu jak ve stavebnictví, v dopravních prostředcích, tak i v elektronice. Specializuji se na návrh zasklení, který bude funkční, bezpečné a bude mít ekonomicky udržitelnou životnost. Provádím numerické 3D simulace návrhu tloušťky skla, díky kterým vám mohu vylepšit složení nebo odhalit jeho slabiny a předejít prasknutí nebo rychlému stárnutí. Mou vášní a koníčkem je diagnostika poruch a vad skla, kde pomocí lomové mechaniky, fraktografie a teorie šíření lomů ve skle odhaluji přečiny vzniku. Pomůžu vám vyřešit reklamace a návrh skla.