ČSN 743305 (2017) vs. STN 743305 (2014)

Česká norma ČSN 743305 (2017) – Ochranná zábradlí popisující způsob navrhování ochranného zábradlí je zatím jednou z nejlépe propracovanou normou na navrhování zábradlí v Evropě. Její znění je inspirováno předpisy a normami z většiny Evropských států, jako je například Belgie, Německo, Švýcarsko, Rakousko, Francie. Navíc obsahuje velké množství užitečných informací, na kterých spolupracovali experti a odborníci z oboru. Zde se musí říct, že ČKLOP, která stojí za vznikem normy udělala velký kus práce a náleží ji mé velké díky a uznání.

Protože část Slovenských firem pracuje v České republice a naopak, tak je důležité zmínit základní rozdíly v navrhování zábradlí ze skla nebo zábradlí se sklem podle těchto norem. Jako nejdůležitější a nejzásadnější rozdíl považuji výšku nárazu normového tělesa.

Česká norma ČSN 743305 (2017) využívá mezinárodních Evropských zvyklostí a výšku nárazu do zábradelní konstrukce a její výplně uvádí v tabulce 2.

Slovenská norma STN 743305 (2014) zpřísnila požadavek na výšku nárazu nad hodnoty, které nikdo jiný v Evropě nepoužívá a jsou uvedeny v tabulce B.2.

Je velký rozdíl, když navrhujete zábradlí skleněné zábradlí na schodiště v České republice, kde stačí na šikmém schodišti výška nárazu 200 mm a když navrhujete zasklení do zábradlí na Slovensku, kde musíte sklo na šikmém schodišti testovat v rodinném domě na boční náraz z výšky 1000 mm. V České republice je podle normy STN 743305 (2014) zábradlí na šikmém schodišti 5x poddimenzované.

Normy jsou jistým způsobem, pokud nejsou postaveny na úroveň zákona, nezávazné. Každý dodavatel zábradlí se sklem nebo ze skla musí k zábradlí dodávat statický výpočet. Jedná se o požadavek kladený vyhláškou 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Když je v zábradlí použito sklo, tak je dodavatel povinný předložit prohlášení o vlastnostech ke sklu dle nařízení Evropského parlamentu a rady 305/2011 ve znění pozdějších změn, které je součástí zábradelní konstrukce, ve kterém pomocí příslušné technické dokumentace nebo provedené laboratorní zkoušce deklaruje bezpečnost, funkčnost a správnost zvoleného zasklení pro daný typ zábradelní konstrukce. To znamená, že dodavatel deklaruje:

  • Pomocí statického výpočtu, že konstrukce zábradlí ze skla nebo se sklem má mechanickou stabilitu a pevnost na účinky očekávaného a přepokládaného zatížení, je vhodně navrženo kotvení a konstrukce je díky tomu bezpečná. Statické výpočty skleněných zábradlí.
  • Pomocí prohlášení o vlastnostech, že navržené zasklení splňuje očekávané bezpečnostní, funkční, normové a zákonné vlastnosti a tak jak bylo použito, uloženo a ukotveno bude bezpečné, funkční, trvanlivé a ekonomicky udržitelné.

Jak navrhovat sklo do zábradlí se sklem a zábradlí ze skla podle normy ČSN 743305  a STN 743305 se můžete dozvědět:

 

Od roku 2006 se věnuji plochému sklu jak ve stavebnictví, v dopravních prostředcích, tak i v elektronice. Specializuji se na návrh zasklení, který bude funkční, bezpečné a bude mít ekonomicky udržitelnou životnost. Provádím numerické 3D simulace návrhu tloušťky skla, díky kterým vám mohu vylepšit složení nebo odhalit jeho slabiny a předejít prasknutí nebo rychlému stárnutí. Mou vášní a koníčkem je diagnostika poruch a vad skla, kde pomocí lomové mechaniky, fraktografie a teorie šíření lomů ve skle odhaluji přečiny vzniku. Pomůžu vám vyřešit reklamace a návrh skla.