Čtení před programem GlassAcademy

 Jo, ale, jak, co kdyby, co když?

V našem programu „GlassAcademy - Jak být specialistou na sklo“ je velmi důležité se zamýšlet a ptát se:

  • Jo, ale…
  • Jak…
  • Co…
  • Co kdyby…
  • Co když…

Ptejte se na cokoliv nebo cokoliv komentujte, hned jak vás to napadne. Nenechávejte si v sobě svá „Jo ale; Jak; nebo; co kdyby“. Dýky těmto otázkám vás náš kurz bude podporovat v získání jasnosti o tom, co vám prezentujeme a současně vás to podpoří v objevování vaší konverzační domény. Náš program vám nedá odpovědi, ale prostřednictvím naší vzájemné konverzace a jazyku sami pro sebe objevíte, co vám budeme prezentovat, a to takovým způsobem, který povede k rozšíření možnosti vašeho současného, myšlení, tvůrčí fantazie, plánování a jednání. Je velmi důležité, abyste na každou naší konverzaci přišli připravení a udělali vše, co jsme vám zadali nebo co se od vás požadovalo, protože jen tak budeme schopni vést diskuzi a objevovat. Náš program není snadný, a aby byl splněn náš příslib programu, je nutná vaše plná účast. Naplnění záměru programu je možné pouze vaší aktivní účastí.   

Co rozumíme pod pojmem „Objevit pro sebe?“

Pod pojmem „Objevit pro sebe“ je základní a rozhodující význam těchto slov pro vaše dosažení "Bytí specialistou na sklo". Pod pojmem „Objevit pro sebe“ rozumíme vše, co tato slova znamenají v každodenním běžném smyslu těchto slov a zároveň je v nich další smysl. Je zásadní rozdíl v pojmu „Objevit pro sebe“ a v tom, co znamená „získat znalosti“ nebo pouhou informaci. V našem programu se vás budeme ptát na otázky, které jsou odlišné od těch, na které jste zvyklí a vyžadují odpovědi, které musíte hledat hluboko v sobě, což je prezentováno jako „objevovat pro sebe“ pomocí zkušeností z prožitku, z prezentovaných myšlenek a názorů.

Abychom mohli splnit náš příslib programu, je důležité, abyste transformovali vaše vnímání toho, co vám prezentujeme z něčeho, čemu rozumíte a vidíte v tom dokonce hodnotu (něco koncepčního), na něco, co se stane součástí vašeho přirozeného sebevyjádření (něco, tak říkajíc, co vás používá).

Důležitý postupem, který vám udělá rozdíl ve vaší osobní probíhající transformaci, je ptát se sami sebe:

  • Jak toto vypadá v mém prožívání života?
  • Co toto znamená v mém životě?
  • Jak toto vypadá, když to dělám?

Před každou naší konverzací buďte připraveni sdílet, co jste objevili pro sebe při objevování naší konverzace ve vašem prožívání v každodenním životě v práci a ve společnosti.   

Jaký je účel jednotlivé části našeho programu?

Každá část, každá kapitola, každý celek tohoto programu existuje pro jeden jediný účel: Být specialistou na sklo. Všechno, čím se zabýváme v tomto programu a způsobem, kterým je program učen, bylo speciálně navrženo a následně otestováno jako účinné při realizaci našeho záměru, pomoci lidem objevit pro sebe a pro svůj život, jak být specialistou na sklo. Jak budeme společně procházet jednotlivé části programu, nebude vám ze začátku často jasné, jak se daná část konverzace týká záměru celého programu – vytvoření specialisty. Pokud v dané části programu zapomenete, že probíraný obsah je promyšlenou součástí a je nutná k naplnění záměru – být specialistou na sklo, pravděpodobně selžete při zvládání této části.

Abychom naplnili příslibu programu, musíte být plně zapojeni v každé části kurzu, a nejen v těch, které se vám zdají poutavé, nebo si myslíte, že jsou relevantní. Jestliže si vytvoříte následující kontext pro vaši účast v tomto programu, a zapamatujete si ho pro případ, když se ocitnete v myšlenkách, že to, co probíráme a projednáváme, není relevantní, následující kontext vás posílí a umožní vám se vypořádat s tím, s čím se musíte vypořádat, abyste byli schopni realizovat slib tohoto programu.

Vytvořený kontext: Všechno, s čím se zabýváme v tomto programu a způsob, jakým je vám prezentován, byl speciálně navržen k tomu, abyste byli specialistou na stavební sklo. Pokud vynechám nebo zaviním ztrátu produktivity tohoto systému, přijdu za každou hodinu o 5000,- Kč ze své měsíční odměny.  

Čemu uvěříte, nemusí být pravda

Je naší lidskou přirozeností, že někdy věříme slovům, aniž by vycházela z našich osobních zkušeností. Pro spoustu lidí je to těžké akceptovat. Názory a myšlenky, o kterých se budeme společně bavit nejsou o důvěře v co říkáme nebo o teorii, jak by to mělo být. Obsah konverzací je vytvořen našimi životy, které aktuálně žijeme – bytí specialisty na sklo. Nevěřte ničemu, co uslyšíte a uvidíte, dokud to osobně neprožijete nebo pro sebe neobjevíte. Naše zkušenosti nechte za sebou, nikoliv mezi vámi a danou záležitostí. Nepodceňujte žádnou informaci ve smyslu toho, že teď není důležitá. Právě teď je tou nejdůležitější ve vaší cestě jak být specialistou na sklo jako své sebevyjádření.