Glass EDU

Telefon:

+420725888927

Email:

kancelar@sazovsky.cz

Nejnovější dokumenty o stavebním skle

Rozšiřte si svou členskou sekci o další know-how


Kompatibilita PVB, EVA folie s lepidly, silikony a tmely
Tabulky a vysvětlení, co znamená kompatibilita PVB, EVA folie s lepidly, tmely a silikony.
Požadavky na markýzy a přístřešky
Detailně vypracovaný dokument o navrhování skleněné markýzy a přístřešků se sklem. Obsahuje návrhové tabulky a návod na navrhování skla bez statiky.
Teplotní (tepelný) šok skla
Detailní popis praskání skla vlivem teplotního šoku skla spolu s ukázkami z praxe. Dokument, který by měl každý číst dříve, než začne navrhovat nebo si kupovat sklo.
Vizuální kvalita zasklení oken a dveří
Metodický pokyn pro předávání / přejímání zasklení oken a dveří. Povinná součást vašich nabídek a smluv.
Požadavky na sklo pro výtahové šachty a klece
Výtahové šachty, šachetní a klecové dveře, stěny podlaha a strop klece výtahu ze skla musí splňovat normové požadavky nové normy ČSN EN 81-20. V dokumentu si přečtete, které to jsou.
Požadavky na skleněné příčky
Skleněné příčky musí být bezpečnostní a splňovat požadavky norem ČSN EN 1991-1, ČSN 743305, ETAG 003. Přečtěte si informace a požadavky na prosklené stěny.
Pochozí a částečně pochozí skla
Požadavky na pochozí skla a částečně pochozí skla podle nejnovějších znalostí inspirované německou normou DIN 18008. Užitečný pro každého projektanta a dodavatele skleněné podlahy (*.docx).
Změny v ČSN 743305 (2017) s komentářem
Klíčové výpisky z normy doplněné o tabulky a profesní komentáře, abyste nemuseli listovat v dalších normách. To nejdůležitější z nové normy ČSN 743305 na 20 stránkách v PDF.
Návod k užívání zábradlí
Na 13 str. odborně zpracovaný editovatelný *.docs návod k používání zábradlí ze skla nebo se sklem. Návod napsaný specialistou na sklo, který může využít každý dodavatel zábradlí.
Požadavky na zábradlí ze skla
7 str. textu - všechny požadavky na zábradlí ze skla nebo se sklem podle předpisů a norem pro projektanty, architekty, developery, investory a dodavatele.
Kalené sklo - výrobní limity a odchylky
Ebook popisuje způsob posuzování tepelně tvrzeného skla. Najdete v něm normové hodnoty výrobních limitů a odchylek, zkušenosti z praxe a obrázky, jak posuzovat kvalitu kaleného skla.

Prohlédněte si členskou sekci a stáhněte si některé veřejné dokumenty

Členská sekce je tvořena jako promyšlená knowledge base, která vám poskytuje možnost nakupovat dokumenty, které potřebujete pro svou práci nebo profesi. Dokumenty jsou neustále aktualizované, proto je dobré být součástí této členské sekce a mít doživotní aktualizace zdarma.

REGISTRACE ZDARMA

Důležité:

Dokumenty a video prezentace jsou vypracovány specialistou na stavební sklo Ing. Miroslavem Sázovským. Jakýkoli a veškerý obsah dokumentů nebo video přednášek má pouze informační funkci a povahu myšlenek. Informace obsažené v těchto materiálech není možné považovat za kvalifikované odborné poradenství. Dokumenty a video prezentace jsou pouze popisem a myšlenkami, nikoliv odbornou konzultací, postihující všechny aspekty návrhu konstrukce. Každý uživatel užívá dokument na vlastní riziko.