Jak (ne)lepit sklo pomocí silikonu na nosný rám

Lepení skla pomocí silikonu na nosný rám se čím dál tím víc v praxi využívá pro všechny různé aplikace. Díky pravidelným návštěvám staveb, kde jsem zvaný jako expert na problematiku poruch a vad skla, vidím chyby, kterých se dodavatelé a jejich montážníci dopouštějí.

Podmínky správného lepení skla pomocí silikonu na nosný rám

Montáž strukturálně lepených skleněných výplní lze provádět jen za podmínky, že:

 • Teplota povrchu rámu a skla a blízkého okolí nesmí být nižší než 10⁰C a vyšší než 35⁰C;
 • Hodnota relativní vlhkosti musí být, při dané teplotě, o 5% menší než hodnota odpovídající rosnému bodu podkladu, na který bude tmel aplikován;
 • Prostředí v okolí montáže musí být bez prachu;
 • Prvky ze skla jsou upevněny po celou dobu, kdy probíhá vytvrzování tmelu.

Při montáži je nutné věnovat zvláštní pozornost:

 • rozsahu teploty a vlhkosti, při které může být tmel aplikován,
 • použití čistících materiálů,
 • použití primeru,
 • použití dočasných přídržných svorek během doby vytvrzení,
 • materiálu a poloze nosných podložek,
 • podmínkám skladování vstupních materiálů,
 • četnosti zkoušení adheze a minimální pevnosti přilnavosti a soudržnosti,
 • kompatibilitě různých materiálů a komponent.

Důležitým bodem konstrukčního lepeného spoje je maximální vzdálenost spoje od hrany skla. Obrázek je převzat s z normy ČSN EN 13022. Věnujte pozornost kvalitě hrany skla a ukončení lepeného spoje. Pokud není hrana skla čistá a tmel správně ukončený, vznikají místa, která jsou příčinou vzniku odtržení silikonu od hrany a následné ztráty své funkčnosti.

Lepený spoj musí být pružný a umožňovat vyrovnávat délkové teplotní změny spojovaných materiálů.

Jednou z dalších chyb, kterou vídávám na stavbách, je opomenutí pravidla, že lepený spoj musí být proveden tak, že spojuje jen dvě plochy. Pokud je proveden do tvaru L, jinými slovy spojuje tři plochy, tak neumožňuje dostatečné pružné chování a u všech těchto spojů dochází k jejich potrhání.

V tabulce nad obrázkem pak máte vypsané orientační informace o únosnosti silikonů při různých způsobech zatěžování.

Pokud vás tato problematika navrhování lepených spojů zajímá více do detailu a chtěli byste se dozvědět podrobnější informace, tak doporučuji absolvovat můj online kurz – Strukturálně lepené spoje pomocí silikonu (zatím není veřejný), kde vysvětluji vše více do podrobnosti a ukazuji ukázky z praxe.

Od roku 2006 se věnuji plochému sklu jak ve stavebnictví, v dopravních prostředcích, tak i v elektronice. Specializuji se na návrh zasklení, který bude funkční, bezpečné a bude mít ekonomicky udržitelnou životnost. Provádím numerické 3D simulace návrhu tloušťky skla, díky kterým vám mohu vylepšit složení nebo odhalit jeho slabiny a předejít prasknutí nebo rychlému stárnutí. Mou vášní a koníčkem je diagnostika poruch a vad skla, kde pomocí lomové mechaniky, fraktografie a teorie šíření lomů ve skle odhaluji přečiny vzniku. Pomůžu vám vyřešit reklamace a návrh skla.