Jak se vypočítá hmotnost skla

Hmotnost skla se počítá na základě jeho měrné objemové hmotnosti, která je 2500 kg/m3. Proto hmotnost jedné tabule skla o rozměru 1 x 1 m a tloušťce 1 mm je 2,5 kg. Při výpočtu hmotnosti drátoskla, je potřeba na každý 1 m2 skla připočítat 0,75 kg (hmotnost drátu na 1m2).

Jak na hmotnost skla

Na stavbu se bude dodávat trojsklo o velikosti 5 x 3 m ve složení 10 ESG / 16 / 8 / 16 66.2. Jinými slovy, trojsklo bude mít 4 tabule skla o tloušťce: 10 + 8 + 6 + 6 mm. Celková tloušťka T [mm] hmoty skla (ne izolačního trojskla) je 30 mm.

Použijeme-li zákony mechaniky, tak můžeme odvodit vzorec pro výpočet hmotnosti skla:

HMOTNOST SKLA = A x B [M] x T [MM] x 2,5

V našem případě po doplnění nám vyjde, že hmotnost trojskla je: 5 x 3 x 30 x 2,5 = 1.125 kg. Abychom byly přesní, měli bychom přičíst hmotnost okolních rámečku a tmelů, které hermeticky uzavírají dutiny trojskla, a dále hmotnost folie, které spojuje vrstvené bezpečnostní sklo vyrobené dle ČSN EN ISO 12543. Pro předběžný návrh hmotnosti trojskla a uvědomění si jeho celkové váhy vám stačí jednoduchý vzorec.

Tabulka hmotnosti 1 m2 skla

Tloušťka skla v [mm] Hmotnost skla: 1m² v kg
1 2,5
2 5
3 7,5
4 10
5 12,5
6 15

Podobný text si můžete přečíst i v mé poradně na sklo, kde vysvětluji hmotnost izolačního skla.

Tagy:
Od roku 2006 se věnuji plochému sklu jak ve stavebnictví, v dopravních prostředcích, tak i v elektronice. Specializuji se na návrh zasklení, který bude funkční, bezpečné a bude mít ekonomicky udržitelnou životnost. Provádím numerické 3D simulace návrhu tloušťky skla, díky kterým vám mohu vylepšit složení nebo odhalit jeho slabiny a předejít prasknutí nebo rychlému stárnutí. Mou vášní a koníčkem je diagnostika poruch a vad skla, kde pomocí lomové mechaniky, fraktografie a teorie šíření lomů ve skle odhaluji přečiny vzniku. Pomůžu vám vyřešit reklamace a návrh skla.