Minimální sklon skla a doporučený sklon skla a zasklení přístřešku, markýz a světlíků

Jaký je minimální sklon skla, zasklení a skleněných přístřešků, markýz, světlíků nebo střešních oken? Na tuto otázku se mě pravidelně ptají lidí z různých oborů. Nebudu zdlouhavě rozepisovat normové požadavky a výsledky studií, ale půjdu rovnou k věci.

Jaký je nejmenší sklon skla pro odtok vody

Nejmenší sklon vodorovné plochy musí být minimálně 1°, avšak tento sklon pro sklo nedoporučuji.

Minimální sklon pro zasklení přístřešku, markýz, světlíků je 3° až 5°. Tento sklon je vhodný jen tam, kde budete mít vypočítaný průhyb skla v letním období od vlastní hmotnosti, kdy meziskelní folie vrstveného bezpečnostního skla ztrácejí svou smykovou tuhost a skla se více prohýbají. Při tomto sklonu voda sice odteče, ale díky postupnému zvyšování průhybu skla vlivem vlastní hmotnosti na skle často vznikají kaluže, který při vysychání vytvářejí špinavé mapy. Další nepříjemností je zatékání špinavé vody na spodní plochu skla, kde špína zaschne a opět za sebou zanechá špinavé mapy.

Malý sklon skleněné markýzy 3°

Malý sklon skleněné markýzy 3°

Doporučený sklon pro sklo markýzy, přístřešku, světlíků nebo střešních oken je 8° až 15°. Pokud máte sklon ≥ 10° tak na povrchu skla dochází k samočistícímu efektu. To znamená, že při větším dešti proud vody a dopadající kapky strhnou usazenou špínu na skle. Jako příklad mohu doporučit sledovat skla na automobilech, kde je pěkně vidět, jak se sklo při působení větších dešťů samo omývá. Pokud není součástí zasklení okap, tak se doporučuje provést přesah skla minimálně 900 mm, aby voda nestékala po fasádě nebo vertikálním zasklení.

Pozor na sklouzávání sněhu

Sklo má velmi hladký povrch a pokud na zasklení zůstane větší vrstva sněhu, která se na spodní straně v místě kontaktu se sklem změní v led, tak hrozí při oteplení ke sklouznutí sněhu s ledovým základem.

Smáčivost skla

Smáčivost skla je reakce povrchu pevné hmoty na povrchové napětí kapaliny. Samočistící efekt zasklení při sklonu větším jak 8 st vychází čistě z hydromechaniky – adheze (přilnavosti) -> koheze (soudržnosti) vody na smáčivým (hydrofilním) povrchu skla. Při sklonu větším, než je 8 st. dochází při dešti vlivem gravitace k narušení povrchového napětí mezi kapalinou a povrchem. Jednoduše řečeno, může dojít k omývání nečistot (prach, usazeniny) na skle.

Příklad z praxe

Někdy je sklon zbytečný a sklo vám vytvoří doslova bazén. Proto pokud budete navrhovat sklo na markýzu, přístřešek, světlík nebo střešní okna, tak přemýšlejte, zda nemůže nastat podobná situace.

Pokud zanedbáte správnou vzdálenost skla od fasády objektu, bude docházet ke zatékání nečistot přímo na fasádu.

Na závěr mám pro vás dvě doporučení:

  1. Přečtěte si jednu zkušenost z praxe, kdy bylo nutné skla předimenzovat, aby průhyb neměl vliv na zatékání do prostoru pod přístřeškem.
  2. Přečtěte si dokument: Požadavky na markýzy a přístřešky ze skla nebo se sklem.

 

Od roku 2006 se věnuji plochému sklu jak ve stavebnictví, v dopravních prostředcích, tak i v elektronice. Specializuji se na návrh zasklení, který bude funkční, bezpečné a bude mít ekonomicky udržitelnou životnost. Provádím numerické 3D simulace návrhu tloušťky skla, díky kterým vám mohu vylepšit složení nebo odhalit jeho slabiny a předejít prasknutí nebo rychlému stárnutí. Mou vášní a koníčkem je diagnostika poruch a vad skla, kde pomocí lomové mechaniky, fraktografie a teorie šíření lomů ve skle odhaluji přečiny vzniku. Pomůžu vám vyřešit reklamace a návrh skla.