Odolnost vnitřních dveří se sklem nebo ze skla proti nárazu

Každým dnem vyjde nová norma ČSN EN 14351-2:2018 Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 2: Vnitřní dveře, ve které je definice požadavků na odolnost vnitřních skleněných dveří nebo dveří se sklem proti nárazu.

Oficiální termín: 30.4.2019 vydána jako ČSN EN, vyhlášena v OJ EU harmonizovanou.

Odolnost skleněných dveří proti nárazu

Norma definuje zasklené dveře s rizikem zranění. Jedná se o dveře, u kterých je na dolních 1500 mm plocha skla větší než 30%, a které mají nejméně jednu tabuli skla větší než 0,2 m2. Norma bude rozlišovat vnitřní dveře zasklené a bezrámové skleněné dveře.

Přečtěte si článek: Musí být ve dveřích bezpečnostní kalené sklo, ve kterém detailně popisuji normy a předpisy, které by měl projektant definovat, pokud navrhuje do projektu dveře.

Zasklené dveře

  • Odolnost proti nárazu zasklených dveří s rizikem zranění je schopnost dveří udržet na místě zasklené části.
  • Pokud je součástí dveří bezpečnostní sklo, platí podle typu skla následující normy: ČSN EN 1449 nebo ČSN EN 12150-2 nebo ČSN EN 14179-2. Bezpečnostní charakteristika lomu (chování při lomu) je pokryta v ČSN EN 12600.
  • Zkouška musí být provedena v souladu s ČSN EN 13049 a vyjádřena v souladu se stejnou normou.

POZNÁMKA: Pro některé podmínky použití je relevantní provést zkoušku z obou stran.

Bezrámové skleněné dveře

  • Sklo používané pro vnitřní bezrámové skleněné dveře se nesmí při provedení zkoušky buď zlomit nebo rozbít, jak je definováno v EN 12600:2002, kap 4.

Jak sklo ve dveřích testovat

Skla lze testovat a zařadit do příslušné třídy bezpečnosti pomocí numerické 3D simulace metodou konečných prvků. Jinými slovy, lze provést dynamický náraz normovým tělesem na počítači ve speciální software. Více se můžete dozvědět na stránce: Statika skla od experta na sklo.

Od roku 2006 se věnuji plochému sklu jak ve stavebnictví, v dopravních prostředcích, tak i v elektronice. Specializuji se na návrh zasklení, který bude funkční, bezpečné a bude mít ekonomicky udržitelnou životnost. Provádím numerické 3D simulace návrhu tloušťky skla, díky kterým vám mohu vylepšit složení nebo odhalit jeho slabiny a předejít prasknutí nebo rychlému stárnutí. Mou vášní a koníčkem je diagnostika poruch a vad skla, kde pomocí lomové mechaniky, fraktografie a teorie šíření lomů ve skle odhaluji přečiny vzniku. Pomůžu vám vyřešit reklamace a návrh skla.