Děkujeme za vaší registraci do novinek na váš email

Dáme vám vědět jen tehdy, když bude skutečně něco nového. Ještě se podívejte do vašeho emailu, kde je potřeba potvrdit, že máte skutečný zájem a souhlasíte s tím, že vám budeme zasílat novinky na váš email.


Klíčové výpisky z normy doplněné o tabulky a profesní komentáře, abyste nemuseli listovat v dalších normách. To nejdůležitější z nové normy ČSN 743305 na 20 stránkách v PDF.
1 500 Kč
Skleněné příčky musí být bezpečnostní a splňovat požadavky norem ČSN EN 1991-1, ČSN 743305, ETAG 003. Přečtěte si informace a požadavky na prosklené stěny.
3 500 Kč
Detailně vypracovaný dokument o navrhování skleněné markýzy a přístřešků se sklem. Obsahuje návrhové tabulky a návod na navrhování skla bez statiky.
5 000 Kč
Detailní popis praskání skla vlivem teplotního šoku skla spolu s ukázkami z praxe. Dokument, který by měl každý číst dříve, než začne navrhovat nebo si kupovat sklo.
3 500 Kč
Požadavky na pochozí skla a částečně pochozí skla podle nejnovějších znalostí inspirované německou normou DIN 18008. Užitečný pro každého projektanta a dodavatele skleněné podlahy (*.docx).
2 500 Kč
7 str. textu - všechny požadavky na zábradlí ze skla nebo se sklem podle předpisů a norem pro projektanty, architekty, developery, investory a dodavatele.
1 500 Kč