Požární odolnost skla ochranného zábradlí

Kdy je zapotřebí, aby sklo mělo zkoušku nebo certifikát dle platné požární normy na druh konstrukce s odolností DP1 (podle starého značení D1)? Nejlepší bude vám to vysvětlit na příkladu z praxe, kdy se mě klient ptal, abych mu poradil, jak má jednat se zákazníkem a co by měl dělat, aby mu mohl pomoci.

Dotaz zákazníka: Pane Sázovský, prosím o konzultaci na výrobu skla – složení a tl. skla upevněného před francouzským oknem. Zákazník bude potřebovat certifikaci na požární normu D1.  Sklo má velikost 1800/1100mm výška. Bude upevněno do fasády na 4 bodové úchyty.

Odpověď: Značení požárně odolných konstrukcí „D1“ se používalo do roku 2007. Dnes se stavební konstrukce v rámci technických norem děleny do druhů DP1, DP2 a DP3. Abychom mohli dále konzultovat, bude zapotřebí sjednotit konverzační doménu a vysvětlit si některé pojmy.

—-

Vysvětlení teorie: Stavební konstrukce druhu DP1

Stavební konstrukce druhu DP1 představují konstrukce, které nezvyšují v požadované době intenzitu požáru a sestávají se především z nehořlavých materiálů a výrobků (třída reakce na oheň A1 nebo A2). Stavební konstrukce DP1 může obsahovat i výrobky hořlavé (třída reakce na oheň B až F), nicméně tyto prvky musí být umístěné uvnitř konstrukce, nesmí dojít v požadované době k jejich vzplanutí a nesmí na nich být závislá únosnost a stabilita konstrukce.

Třída reakce na oheň A1

Sklo je stavební materiál, který nepřispívá k požáru, proto je zařazen do třídy s označením A1. Jinými slovy, sklo je považovaný za stavební materiál, který nešíří plamen po povrchu a lze ho zařadit do třídy s označením A1.

Podle Evropské klasifikace jsou skla jako float, vzorované, tepelně zpevněné, tepelně tvrzené, chemicky zpevněné, sklo s anorganickým povlakem a drátosklo uvedena na seznamu materiálů zařazených do třídy A1 bez jakýchkoliv provedených testů (Official Journal of the European Communities 96/603/EC and 2000/605/EC). U ostatních druhů skel obsahujících více než 0,1 % organických složek ve své hmotě musí být proveden test.

Kdy sklo v ochranném zábradlí musí mít zvýšenou odolnost proti účinkům požáru?

Ochranné zábradlí se sklem nebo ze skla s požadavkem na druh konstrukce DP1

Bez ohledu na to, kde se ochranné zábradlí nachází, musí být provedeno jako konstrukce druhu DP1 pokud je:

  • součástí konstrukce ohraničující únikovou cestu,
  • součástí požárně dělícího pásu v obvodové stěně,
  • konstrukcí umístěnou v podzemních podlažích,
  • v požárně nebezpečném prostoru jiného požárního úseku nebo jiného objektu.

—–

Pokračování odpovědi na dotaz: ve vašem případě se bude jednat o ochranné zábradlí, které je součástí požárně dělícího pásu obvodové stěny. Což bude zapotřebí nejdříve vidět výkres požárně dělících pásů obvodové stěny a vidět řez místem použití tohoto typu zábradlí. Dále by měl specialista na požáry klasifikovat požární odolnost zasklení. Jinými slovy by měl definovat dobu, po kterou zasklení musí plnit určitou funkci z klasifikace E, EW, EI.

Následně můžeme provést odborné navržení správného složení a uložení skla.

Jak nejlépe postupovat, když chcete správně navrhnout ochranné zasklení se zvýšenou požární odolností

Na základě svých zkušeností doporučuji, udělat odbornou konzultaci, kde vám vše vysvětlím, sjednotíme konverzační domény a jasně definujeme priority, co je potřeba udělat jako první, čemu se věnovat a čemu se nevěnovat vůbec. Zavedu vaší pozornost nejen ke sklu, ale i ke stavebně-fyzikálním vlastnostech konstrukcí a jejich hydroizolačním schopnostem. Také se budeme věnovat ekonomicky udržitelné životnosti konstrukce se sklem nebo ze skla.

Od roku 2006 se věnuji plochému sklu jak ve stavebnictví, v dopravních prostředcích, tak i v elektronice. Specializuji se na návrh zasklení, který bude funkční, bezpečné a bude mít ekonomicky udržitelnou životnost. Provádím numerické 3D simulace návrhu tloušťky skla, díky kterým vám mohu vylepšit složení nebo odhalit jeho slabiny a předejít prasknutí nebo rychlému stárnutí. Mou vášní a koníčkem je diagnostika poruch a vad skla, kde pomocí lomové mechaniky, fraktografie a teorie šíření lomů ve skle odhaluji přečiny vzniku. Pomůžu vám vyřešit reklamace a návrh skla.