Příčiny samovolné exploze tepelně tvrzeného skla

Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo (kalené sklo) může samovolně explodovat. Toto zjištění je pro některé majitele překrásných interiérů, kde mají mnoho skla šokující zprávou. V článku vám odhalím nejčastější příčiny a jak jim předejít.

Celosvětově jsou některá skla uznávaná jako bezpečnostní a mají ve svém názvu toto slovíčko i uvedené:

  • Tepelně tvrzené bezpečnostní sodnovápenatokřemičité sklo ČSN EN 12150
  • Vrstvené bezpečnostní sodnovápenatokřemičité sklo ČSN EN ISO 12543

Tepelně tvrzené sklo (někdy nazývané kalené sklo; ESG; TBS; TSG) má v sobě vytvořené předpětí, které na jednu stranu zvyšuje jeho odolnost snášet větší zatížení a dokonce v ideálním stavu dokáže odolat až 5x většímu bočnímu nárazu, než klasické ploché sklo float. Díky tomuto předpětí dochází při rozbití k rozpadu tabule skla na velmi malé kousky neostrých střepů.

K samovolné explozi tvrzeného skla nedojde nikdy bez příčiny

K samovolné explozi skla může dojít, při nesprávné zacházení s jednotlivými tabulemi tvrzeného skla. Děje se tak většinou při přepravě, skladování anebo samotné montáži. Neopatrným počínáním může dojít k poškození hrany, což může mít za následek, že sklo i při velmi malém zatížení samovolně exploduje.

Vystavení skla vysokému tlaku nebo zatížení od nosné konstrukce v místě uložení skla. Stavební sklo by mělo být v rámu uloženo tak, aby umožňovalo dilatační pohyby a nemělo by přenášet zatížení od nosné konstrukce (pokud k těmto účelům není staticky navržené a specialistou na sklo posouzené). V případě vystavení tepelně tvrzeného skla dlouhodobému zatížení, na které nebylo navrženo, může dojít k samovolné explozi.

Přečtěte si článek: Jak reklamovat samovolně prasklé sklo

Vystavení tepelně tvrzeného skla lokálním účinkům vysokých teplot. Rozdíl teplot musí být většinou kolem 200°C. Především v oblasti hran, kdy například při montážní práci dojde k lokálnímu přehřátí skla (svařování, broušení, obrušování, natavování) vznikají malé mikrotrhliny „studené praskliny“, které snižují pevnost a zvyšují riziko samovolné exploze tepelně tvrzeného skla.

Dodání skla, které v sobě má krystalické nečistoty nebo inkluzi sulfidu nikelnatého (NiS). Hmota stavebního skla není absolutně homogenní. U klasického sodnovápenatokřemičitého skla tyto nečistoty nic nezpůsobují, ale vneseme-li do hmoty skla předpětí při tepelném tvrzení, tak tyto nečistoty snižují účinky předpětí a mohou způsobit samovolnou explozi tepelně tvrzeného skla.

Co je sulfid nikelnatý – NiS?

Kulovité inkluze NiS jsou při běžném pozorování hmoty skla okem nepostřehnutelné, jelikož se jejich velikost pohybuje řádově kolem 0,2 mm. Tyto inkluze mohou způsobit u tepelně tvrzeného skla i po letech samovolnou explozi skla. Pokud vás zajímá, jak tuto inkluzi identifikovat, stačí si přečíst tento článek.

Dokument ke stažení: Výrobní limity a odchylky kaleného skla

Vyděsilo vás to?

Není třeba se obávat. Výrobci a specialisté na sklo tuto praxi znají a citlivě určují, kde hrozí riziko poranění nebo zborcení celé konstrukce při samovolné explozi tepelně tvrzeného skla. Tam, kde je riziko vysoké, tak se doporučuje provádět speciální test ještě při samotné výrobě. tato speciální zkouška se nazývá Heat soak test – HST (zkouška prohříváním). Při řízeném procesu zahřívání a chlazení skla dochází k simulaci stárnutí skla a vyvolávání podmínek, které iniciují samovolnou explozi tepelně tvrzeného skla. Zkouška prohříváním je definována v normě ČSN EN 14179-1 a 2. Takto otestované sklo samovolně exploduje s pravděpodobností nižší, než je pád letadla na váš dům.

Co dělat, aby vaše ESG sklo samovolně neprasklo?

  • Základním předpokladem je výběr vhodného dodavatele, který se specializuje na výrobu tepelně tvrzeného skla a splňuje všechny normou a zákonem stanovené podmínky pro certifikovaného výrobce tepelně tvrzeného bezpečnostního skla.
  • Vybrat si přepravce, který má dostatečné zkušenosti a skla během přepravy nebo skladování nevystavuje lokálnímu přehřívání nebo nadměrným otřesům či nárazům.
  • Zkontrolovat si kvalitu opracování a poničení hran. Na hraně přípustné mušle či odchylky, které by mohli způsobit snížení pevnosti skla a tím zvýšení rizika samovolného rozpadu tepelně tvrzeného skla na malé kousky, jsou popsány v normě ČSN EN 12150.
  • Pozvat si montážní odbornou firmou, které má dostatečné znalosti a zkušenosti, nebo absolvovala speciální školení o stavebním skle. Databázi firem, které absolvovaly má školení, naleznete na tomto odkazu.
Od roku 2006 se věnuji plochému sklu jak ve stavebnictví, v dopravních prostředcích, tak i v elektronice. Specializuji se na návrh zasklení, který bude funkční, bezpečné a bude mít ekonomicky udržitelnou životnost. Provádím numerické 3D simulace návrhu tloušťky skla, díky kterým vám mohu vylepšit složení nebo odhalit jeho slabiny a předejít prasknutí nebo rychlému stárnutí. Mou vášní a koníčkem je diagnostika poruch a vad skla, kde pomocí lomové mechaniky, fraktografie a teorie šíření lomů ve skle odhaluji přečiny vzniku. Pomůžu vám vyřešit reklamace a návrh skla.