Pochozí a částečně pochozí skla

 • /
 • Eshop
 • /
 • Pochozí a částečně pochozí skla

Požadavky na pochozí skla a částečně pochozí skla podle nejnovějších znalostí inspirované německou normou DIN 18008. Užitečný pro každého projektanta a dodavatele skleněné podlahy (*.docx).

2 500 Kč2 066,12 Kč bez DPH
 • Sestavil jsem dokument, který popisuje základní požadavky na pochozí a částečně pochozí skla. Tento dokument je inspirován zahraniční normou DIN 18008 a je doplněný o definici požadavků, které by měl každý projektant napsat již v úvodní fázi projektu.

  V dokumentu se dozvíte:

  • Podmínky použití pochozích skel
  • Skluznost povrchu
  • Bezpečnost práce
  • Požární odolnost
  • Vzhled
  • Připojovací spára
  • Návrhové požadavky
  • Odolnost proti nárazu a zbytková stabilita
  • Označení
  • Životnost a jakost konstrukce pochozích skel ze skla

  V dokumentu najdete i návrhovou tabulku, která vám jednoznačně řekne, které rozměry a jaká složení pochozích skel a částečně pochozích skel vyhovují a nemusejí se dělat speciální zkoušky odolnosti proti nárazu.

  Dále v dokumentu najdete, jak navrhovat částečně pochozí skla určená k údržbě nebo ochraně proti propadnutí skrz. V této části dokumentu popisuji:

  • Základní předpoklady
  • Návrhové požadavky
  • Mezní stavy únosnosti pro statické působení na zasklení
  • Zkouška odolnosti vůči dynamickému nárazu a zbytková stabilita