Požadavky na skleněné příčky

 • /
 • Eshop
 • /
 • Požadavky na skleněné příčky

Skleněné příčky musí být bezpečnostní a splňovat požadavky norem ČSN EN 1991-1, ČSN 743305, ETAG 003. Přečtěte si informace a požadavky na prosklené stěny.

3 500 Kč2 892,57 Kč bez DPH
 • Požadavky na skleněné příčky – nenosné prosklené stěny

  Sestavy vnitřních příček se dělí podle způsobu použití na:

  • Prosklené příčky dělící jednotlivé místnosti bez výškového rozdílu.
  • Prosklené příčky oddělující pochůznou plochu od volného prostoru.
  • Požárně dělící prosklené příčky.
  • Akusticky odolné prosklené příčky.
  • Tepelně izolační prosklené příčky.
  • Speciální skleněné příčky (zabraňující průniku záření, elektro chromatické, interaktivní).
  • Kombinace předešlého.

  Mezi základní funkce příčky patří:

  • dělení interiéru budovy,
  • oddělovat oblasti s různou výškovou úrovní podlahy,
  • samostatný obklad vnější stěny (obklady stěn řešeny v jiném dokumentu).

  V dokumentu si budete moci přečíst a objevit pro sebe:

  • Co znamená prosklené nenosná stěna z pohledu kvality vnitřního prostředí.
  • Co se očekává a myslí tím, když se řekne skleněná příčka.
  • Jaké jsou návrhové požadavky na skleněné příčky.

  Dále v dokumentu zjistíte informace, které by měli být součástí každé projektové dokumentace, jako základní konverzace pro vašeho zákazníka, aby vaše práce byla v integritě a vy jste byli transparentní a předvídatelní.

  • Standardní předpoklady při návrhu a realizaci skleněné příčky.
  • Kategorie použití skleněných příček.
  • Skleněné příčky plnící funkci ochranného zábradlí.
  • Druhy skla vhodná pro prosklené stěny s funkcí ochranného zábradlí.

  Nebo

  • Mechanická odolnost a stability.
  • Požární bezpečnost.
  • Reakce na oheň.
  • Požární odolnost.
  • Propustnost vodních par.

  Z pohledu bezpečnosti:

  • Bezpečnost při užívání.
  • Odolnost skleněné příčky – definice.
  • Bezpečnost ve vztahu ke zraněním osob při kontaktu.
  • Klasifikace bezpečnostních skel.
  • Kdy používat bezpečnostní sklo u vnitřních prosklených stěn oddělující interiér.
  • Odolnost proti poškození konstrukce od zatížení rázem měkkého břemene – 50 kg vak.
  • Odolnost proti poškození konstrukce od zatížení rázem tvrdého břemene – 1 kg ocelová koule.
  • Odolnost proti poškození konstrukce od horizontálně lineární zatížení.
  • Odolnost proti poškození konstrukce od mimostředného svislého zatížení.

  Z pohledu životnosti a funkčnosti

  • Požadavky na uložení.
  • Hlediska trvanlivosti a použitelnosti.
  • Pevnost a tuhost.
  • Odolnost proti opotřebení.
  • Identifikace výrobku.