Vizuální kvalita zasklení oken a dveří

 • /
 • Eshop
 • /
 • Vizuální kvalita zasklení oken a dveří

Metodický pokyn pro předávání / přejímání zasklení oken a dveří. Povinná součást vašich nabídek a smluv.

1 500 Kč1 239,67 Kč bez DPH
 • Metodika předávání / přejímání zasklení v oknech a dveřích

  Tento metodický pokyn pro předávání / přejímání zasklení oken a dveří byl sestaven specialistou na stavební sklo Ing. Miroslav Sázovský, který vycházel ze svých dlouholetých mezinárodních zkušeností s diagnostikou poruch a vad skla.

  Dokument je odpovědí na potřeby trhu z pohledu vizuální kontroly již zabudovaného skla. Normy na ploché sklo z řady – Sklo ve stavebnictví – popisují právě vyrobený výrobek, nikoliv zabudované sklo v rámu oken nebo dveří. Proto je nutné definovat vizuální kvalitu již zabudovaného skla k tomu i postup, jak tuto kvalitu posuzovat.

  Jinými slovy, při posuzování vizuální kvality zasklení oken a dveří se předpokládá, že sklo již splňuje normové požadavky a řeší se kvalita skla z pohledu vad, které vznikly při následném zpracování, opracování, manipulaci, přepravě a montáži.

  Vizuální kvalita zasklení oken a dveří

  Dokument je sestaven tak, ho mohli používat jako přílohu svých nabídek a smluvních podmínek. Získáte tak pro svého zákazníka konverzaci, ze které pochopí, co znamená vizuálně kvalitní zasklení oken a dveří. 

  Jinými slovy, při předávání zasklení oken a dveří se předpokládá, že skla splňují normové požadavky na výrobce skla a posuzuje se, jak se sklo během opracování, manipulace, přepravě, montáži a prvním mytí poničilo. Zda vady a poškození jsou ve shodě s tímto metodickým pokynem.

   

  V dokumentu najdete:

  • Stálost izolačního skla je závislá na
  • Rychlost unikání plynu z izolačního skla
  • Pevnost utěsnění okrajů
  • Charakteristiky izolačního skla

   

  • Posuzování kvality izolačních skel
  • Postup posuzování vizuální kvality
  • Čistota v dutině izolačního skla
  • Trvale plastický tmel (butyl)
  • Napojení distančního rámu
  • Zvlnění distančního rámu

   

  • Charakteristické vlastnosti izolačního skla
  • Výskyt interferencí
  • Rozdílná smáčivost skel
  • Anizotropie skla (irizace)
  • Válečková vlna
  • Vlastní barva a barevné rozdíly v pokovení

   

  • Proč dochází ke kondenzaci vodních par na vnějším povrchu izolačního skla
  • Často kladené otázky:
  • Otázka č. 1: Pozorovací vzdálenost