Ediční plán 2018 2020

Plánované vydání dokumentů, přednášek, návodů a manuálů.

Případové studie

 • Tepelný šok způsobený špatným návrhem skla
 • Tepelný šok způsobený chybou užívání
 • Samovolné prasknutí (exploze) kaleného skla v interiéru
 • Přetížení izolačního skla pod tlakem v dutině
 • Ztráta barevnosti vrstveného skla
 • Vnitřní kondenzace izolačního skla
 • Oslepnutí skla (chemická koroze)
 • Co není tepelný šok
 • Delaminace vrstveného skla
 • Chyba návrhu tl. skla markýzy
 • Tepelný šok skla od lešení
 • Vytékání butylu
 • Optická deformace skla
 • Přetížení bodově uloženého skla

Nápady pro další témata: