Zatížení větrem – skleněná markýza – sání a tlak větru

Ve své praxi specialisty na stavební sklo se pravidelně zabývám navrhování skleněných markýz. Skleněná markýza se musí navrhnout nejen na účinky zatížení, která jsou definována normou ČSN EN 1991-1, ale i na jiná zatížení, o kterých píši v dokumentu Požadavky na markýzy a přístřešky ze skle nebo se sklem.

V tomto textu se věnuji jen účinkům zatížení tlakem a sání větru, které jsou definovány v normě ČSN EN 1991-1-4. Bohužel tato norma neobsahuje kapitolu, která by se výslovně zabývala výpočtem tlaku a sání větru na markýzy ze skla nebo se sklem, proto doporučuji hodnoty zatížení větrem počítat pomocí německé národní přílohy DIN EN 1991-1-4 / NA : 2010-12. Tato příloha vznikla na základě normy DIN 1055-4:2005.

Výpočet tlaku a sání větru na markýzu není složitý. Tlak větru se vypočítá jako:

w = q x Cp [kN/m2]

Stanovení dynamického tlaku větru q proveďte podle běžného postupu uvedeného v normě ČSN EN 1991-1-4 a pro stanovení aerodynamického koeficientu tlaku větru cp využijte následující tabulky.

 

Tabulka, kterou zde uvádím vznikla na základě dlouhodobých studií vědecko-technického institutu v Německu, které se dělaly na reálná měření v aerodynamickém tunelu, aby se určil koeficient aerodynamického tlaku větru.

Nikdy nezapomínejte na to, že je potřeba podle normy ČSN EN 1990 aplikovat jednotlivé zatěžovací stavy. Pro markýzy a přístřešky ze skla nebo se sklem platí, že je nutné uvažovat dvě odlišné kategorie zatěžovacích stavů: zima a léto. Folie, které se používá mezi skly má naprosto jiný modul pružnosti ve smyku v letním a v zimním období, proto je nutné simulovat obě kategorie zvlášť a vyhodnotit správnou tloušťku skla. Doporučuji tyto zatěžovací stavy pro každou oblast A a B:

  • 1,35 x vl. hmotnost a námraza + 1,1 vítr ze shora + 0,9 navátý sníh (folie v zimě
  • 1,35 x vl. hmotnost a námraza + 0,9 vítr ze shora + 1,1 navátý sníh (folie v zimě)
  • 1,35 x vl. hmotnost a námraza + 1,5 vítr ze shora (folie v zimě)
  • 1,35 x vl. hmotnost a námraza + 1,5 vítr ze zdola (folie v zimě)
  • 1,35 x vl. hmotnost a námraza + 1,5 navátý sníh (folie v zimě)
  • 1,35 x vl. hmotnost + 1,5 vítr ze zdola (folie v létě)
  • 1,35 x vl. hmotnost + 1,5 vítr ze shora (folie v létě)
  • 1,0 vl. hmotnost (v létě) To určí, jak zasklení zůstane dlouhodobě prohnuté.

Více podrobností, požadavků a tabulek, kdy si vyberete jen tvar a kování, najdete v mém dokumentu Požadavky na markýzy a přístřešky ze skle nebo se sklem nebo online workshopu Jak správně navrhovat skleněné markýzy a přístřešky.

V případě, že to vše chcete nechat na specialistovy na sklo, který vám předá nejen statický výpočet, ale zkontroluje způsob uložení, kvalitu kování a správný způsob kotvení, tak si přečtěte, jak vám mohu pomoci a jaké jsou moje podmínky spolupráce na webu www.statiknasklo.cz

Od roku 2006 se věnuji plochému sklu jak ve stavebnictví, v dopravních prostředcích, tak i v elektronice. Specializuji se na návrh zasklení, který bude funkční, bezpečné a bude mít ekonomicky udržitelnou životnost. Provádím numerické 3D simulace návrhu tloušťky skla, díky kterým vám mohu vylepšit složení nebo odhalit jeho slabiny a předejít prasknutí nebo rychlému stárnutí. Mou vášní a koníčkem je diagnostika poruch a vad skla, kde pomocí lomové mechaniky, fraktografie a teorie šíření lomů ve skle odhaluji přečiny vzniku. Pomůžu vám vyřešit reklamace a návrh skla.